top of page

ORGANOGRAM

organogram DBOC.png

 Algemene vergadering  

Algemene vergadering
 • De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging

 • Haar bevoegdheid is conform de algemene vzw-wetgeving

 Bestuur van de vzw DBOC

Raad van Bestuur

De kernopdracht van het Don Bosco Onderwijscentrum bestaat erin het overkoepelende beleid 
voor de Don Boscoscholen te bepalen binnen de grenzen van de regelgeving. 

 

Het doet dit door

 • te waken over het erfgoed van Don Bosco in zijn scholen en het te stimuleren;

 • de coördinatie en de solidariteit tussen zijn scholen te bevorderen;

 • actief de ontwikkelingen binnen het onderwijs te volgen en beleidsverantwoordelijken in zijn scholen daarover te informeren en hen te ondersteunen;

 • een bijzondere aandacht te schenken aan het personeelsbeleid en daarbinnen de salesiaanse dimensie;

 • zijn scholen te vertegenwoordigen in verschillende inspraak- en beleidsorganen;

 • bestuursdaden te verrichten en de opvolging ervan te bewaken.

Leden Bestuur

Decancq Bart sdb - voorzitter
Caron Daniël - ondervoorzitter
van den Meijdenberg Toon - ondervoorzitter

De Becker Hans - gedelegeerd bestuurder Oost

Vermaanen Bert - gedelegeerd bestuurder West

Arts Arnout - bestuurder

Beliën Bart - bestuurder

Cornelis Tony - bestuurder

Geukens Ann  - bestuurder
zr Huysentruyt Hilde  - bestuurder
L'Enfant Jérôme - bestuurder

Lievens Staf - bestuurder
Leys Peter - bestuurder

Maesen Mathy  - bestuurder

Matthyssen Frans sdb - bestuurder
Raes Piet - bestuurder

Van Beneden Luk  - bestuurder
Vergote Patrik  - bestuurder
Vlaeminck Koen  - bestuurder

Opdracht

 • De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging

 • Haar bevoegdheid is conform de algemene vzw-wetgeving

Regionale raden

Regioraden

De regionale raden worden opgericht om, vanuit het subsidiariteitsprincipe, het consecutiviteitsprincipe en het nabijheidsprincipe de werking van de vzw te optimaliseren.

De regionale raden zijn een onderdeel van de vzw en worden als dienst (extra ondersteuning, nabijheid, operationele optimalisering van de werking…) aan de Don Boscoscholen binnen de regio beschouwd.

Regionale raad OOST 

Basisonderwijs: Don Bosco Basisschool, Hoboken; Don Bosco Basisschool, Wijnegem; Don Bosco Basisschool, Heverlee; Don Bosco Sint-Lambertus, Heverlee; Don Bosco De Puzzel, Haacht;  De Zandkorrel, Hechtel-Eksel; Klim-op en De Biekorf, Houthalen-Helchteren; Lillo's Klavertje, Houthalen-Helchteren; 

Secundair onderwijs: Don Bosco Technisch Instituut, Hoboken; Don Bosco Middenschool/ ASO/ TSO/BSO, Haacht; Don Bosco Groenveld, Heverlee; Don Bosco Groenveld+, Heverlee; Don Bosco Genk, Genk; Don Bosco college, Hechtel-Eksel; Don Bosco Technisch Instituut, Houthalen-Helchteren;

 

Regionale raad WEST 
 
Basisonderwijs: Don Bosco Basisschool, Halle; Don Bosco Buitengewoon lagere school, Halle; Don Bosco Basisschool, Groot-Bijgaarden; Don Bosco Lagere school, Groot-Bijgaarden; Don Bosco Kleuterschool, Groot-Bijgaarden;  Kinderland, Kortrijk; Vrije Basisschool, De Pinte; Vrije Basisschool, Zevergem; Vrije Basisschool Sint-Vincentius, Zwijnaarde; Vrije Basisschool Sancta Maria, Sint-Martens-Latem; Vrije Basisschool Sint-Jozef, Deurle

Secundair onderwijs: Don Bosco Technisch Instituut, Halle; Don Bosco Buitengewoon secundair onderwijs, Halle; Don Bosco ASO/TSO/BSO, Groot-Bijgaarden; Don Bosco Technisch Instituut, Sint-Pieters-Woluwe; Don Bosco college, Kortrijk; Don Bosco college, Zwijnaarde; Don Bosco Technisch Instituut, Sint-Denijs-Westrem

 Pedagogische begeleidingsdienst salesianen Don Bosco

Ped. begeleidig

Het DBOC is verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid in zijn scholen. Voor de implementatie van het erfgoed van Don Bosco en het eigen pedagogisch concept 'Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot', werkt het met de pedagogische begeleidingsdienst van de salesianen van Don Bosco (PB SDB). Deze handelt in opdracht van het bestuur van het DBOC en werkt onder de koepel van de Pedagogische begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs.


De PB SDB baseert zijn werking op de decretale opdrachten van de pedagogische begeleidingsdiensten en vertrekt vanuit de volgende pijlers van de eigen pedagogische begeleidingsdienst:

 • pedagogische begeleiding en ondersteuning van de personeelsleden in de scholen;

 • begeleiding en ondersteuning van de school als salesiaanse organisatie;

 • vorming en ondersteuning van specifieke groepen van personeelsleden;

 • doorspelen van informatie naar het bestuur, de scholen zelf, naar overlegorganen.

 Financieel comité (FICO)

Fico

De visie en het beleidsplan van de pedagogische begeleidingsdienst van de salesianen van Don Bosco ontwikkelen en uitstippelen, sturen en ondersteunen, opvolgen en evalueren.

 • Het DBOC adviseren m.b.t. het financieel beleid van de scholen.

 • De plaatselijke FICO's ondersteunen.

 • De financiële solidariteit bevorderen.

 • Een netwerk tussen de plaatselijke verantwoordelijken creëren.

 Infrastructuur (werkgroep ad hoc)

infrastructuur
 • Bouw- en renovatieprojecten van de scholen begeleiden.

 • Masterplannen bouw

 • Bouwkundige opvolging (architecten, technieken) en externe contacten (Agion, Doko, architecten)

 Pastoraal in het basisonderwijs

Pastoraal in het basisonderwijs
 • voorbereidend werk doen voor FICO i.v.m. de punten waarover FICO een advies moet geven aan de RvB

 • De werkgroep wil de verantwoordelijken voor de pastoraal in de basisscholen ondersteunen in hun pastoraal werk, zowel door inzichten en methodieken  aan te reiken als door een versterking van hun bewogenheid en motivatie.

 • Hij wil tevens een netwerk creëren onder de pastoraal bewogen personeelsleden.

 Pastoraal in het secundair onderwijs

Pastoraali het secundair
 • De werkgroep wil de verantwoordelijken voor de pastoraal in de secundaire scholen ondersteunen in hun pastoraal werk, zowel door inzichten en methodieken  aan te reiken als door een versterking van hun bewogenheid en motivatie.

 • Hij wil tevens een netwerk creëren onder de pastoraal bewogen personeelsleden.

 Preventie en milieu

Preventie en milieu
 • Initiatieven uitwisselen die het welzijn op het werk bevorderen.

 • het bestuur en de scholen  adviseren m.b.t. het veiligheids- en milieubeleid.

 • Een netwerk creëren onder de preventieadviseurs.

 • Het globaal preventieplan opstellen en de jaarverslagen van de technische bedrijfseenheden bundelen.

 Regelgeving personeel en leerlingen

Regeleving en personeel
 • Feedback geven aan de scholen

 • Regelgeving opvolgen

 • Voorbereidend werk doen voor het bestuur

 • Een netwerk creëren tussen de plaatselijk verantwoordelijken

 Salesiaanse vorming/ ontmoetingsdagen personeelsleden

Sales vorming en ontmoetingsdagen
 • Feedback geven aan de scholen

 • Regelgeving opvolgen

 • Voorbereidend werk doen voor de raad van bestuur

 • Een netwerk creëren tussen de plaatselijk verantwoordelijken

 • De salesiaanse vorming van de personeelsleden van de scholen behartigen.

 • Ontmoetingsmomenten organiseren voor personeelsleden met 10, 20 en 30 jaar dienst.

 Directies basisonderwijs

Directies basisoderwijs
 • Advies verstrekken omtrent alle problemen eigen aan het niveau.

 • Informatie verkrijgen over belangrijke ontwikkelingen in het niveau en van belangrijke beslissingen in het bestuur.

 • Informatie uitwisselen.

 • Een samenhangende groep vormen.

 • Elkaar ondersteunen bij het ontwikkelen en realiseren van een nascholingsbeleid in de lijn van het opvoedingsproject.

 Directies secundair onderwijs

Directie secundair
 • Advies verstrekken omtrent alle problemen eigen aan het niveau.

 • Informatie verkrijgen over belangrijke ontwikkelingen in het niveau en van belangrijke beslissingen in de raad van bestuur.

 • Informatie uitwisselen.

 • Een samenhangende groep vormen.

 • Elkaar ondersteunen bij het ontwikkelen en realiseren van een nascholingsbeleid in de lijn van het opvoedingsproject.

 • Advies verstrekken omtrent alle problemen eigen aan het niveau.

 • Informatie verkrijgen over belangrijke ontwikkelingen in het niveau en van belangrijke beslissingen in het bestuur.

 • Informatie uitwisselen.

 • Een samenhangende groep vormen.

 Coördinatoren CLW

Coördinatoren CLW
 • Advies verstrekken over alle problemen eigen aan het niveau.

 • Informatie verkrijgen over belangrijke ontwikkelingen in het niveau.

 • Informatie uitwisselen.

 • Een samenhangende groep vormen.

 Technisch adviseurs-coördinatoren

TAC
 • Initiatieven uitwisselen die belangrijk zijn voor de toekomst van het technisch en beroepssecundair onderwijs (voltijds en deeltijds).

 • Informatie verkrijgen over belangrijke evoluties in het onderwijs.

 • Een samenhangende groep vormen.

 • Een netwerk creëren tussen de technisch adviseurs-coördinatoren.

 • Het stockbeheer in de technische scholen op punt zetten.

 • Reflecteren over hoe het positieve zelfbeeld van leerlingen in TSO, BSO en BuSO kan versterkt worden.

DON BOSCO ONDERWIJSCENTRUM

Don Boscolaan  15 | 3050 Oud-Heverlee

Tel. 016 29 00 48    

secretariaat@dboc.be

bottom of page