top of page
Don Bosco Hoofdpagina.PNG

Het schoolbestuur vzw Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC) groepeert de Don Boscoscholen die tot de vzw DBOC behoren.

 

Het DBOC heeft basis- en secundaire scholen verspreid over gans Vlaanderen en in Brussel.

 

De kernopdracht van het DBOC bestaat erin vanuit het erfgoed van Don Bosco een overkoepelend beleid te voeren binnen de grenzen van de regelgeving en gebaseerd op de salesiaanse inkleuring van het bijbels-christelijke erfgoed, waarin zijn voorkeursoptie voor de meest kwetsbaren in de samenleving en zijn pastorale werking zijn gegrondvest.

bottom of page